Iskalni marketing za mala podjetja

Iskalni marketing lahko koristi tako velikim kot tudi malim podjetjem. Večja podjetja, katerih primaren ali vsaj pomemben trženjski kanal je splet, so nekoliko v boljši poziciji, saj investirajo precejšnje vsote v optimizacijo za iskalnike in zakup ključnih besed na iskalnikih. S tem dosegajo visoko obiskanost spletnih strani, kar pomeni za podjetje povratek investicije. Tudi tista podjetja, katerih dejavnosti so lokalno omejene in, ki ne namenjajo visokih proračunov za marketing na spletu, lahko marsikaj storijo.

V današnjem svetu digitalnega utripa je spletna stran s predstavitvijo dejavnosti in kontakti podjetja praktično nuja. Po podatkih Nacionalne raziskave branosti (Slovenska oglaševalska zbornica | NRB 2008), ki jo izvaja družba Valicon, je uporaba iskalnikov najpogostejša aktivnost slovenskih uporabnikov interneta. Kar 64 % anketirancev uporablja iskalnike vsakodnevno, kar predstavlja 32 % celotne slovenske populacije med 10 in 75 let.

Iz tega sledi, da je za podjetje pomembna ne le spletna stran, ampak tudi visoka pojavnost na iskalnikih na prave ključne besede.

Lokalni iskalni marketing

V tej točki se vrnemo na razkorak med visokimi vsotami, ki jih ponudniki zaračunavajo za storitve iskalnega marketinga in nizkim proračunom, ki ga mala podjetja namenjajo marketingu. Rešitev je preprosta – lokalni iskalni marketing.

Ključne besede, ki opisujejo dejavnost podjetja opremimo z lokacijo podjetja, kar praviloma krepko zniža stroške optimizacije za iskalnike in zakupa ključnih besed, saj so te besedne zveze manj konkurenčne, hkrati pa se osredotočimo na najbolj pomembne ciljne skupine, uporabnike, ki so že v fazi nakupnega procesa.

Primer lokalnega iskalnega marketinga: masažni salon Šiška

Za primer lahko predstavimo kakšna bi bila optimalna strategija nastopa na iskalnikih za manjši masažni salon v Šiški. Optimizacija za iskalnike in zakup ključne besede »masaža« bi za masažni salon pomenil precejšnjo investicijo z večjim tveganjem, saj je beseda »masaža« generična, ki sicer ustvarja večji obisk spletnih strani, vendar so ti obiskovalci v začetni fazi nakupnega procesa, ki v večji meri iščejo splošne informacije. Ključno besedo »masaža« išče v povprečju 12.100 uporabnikov iskalnika Google.si na mesec, iskanje pa generira 656.000 zadetkov, kar pomeni posredno in neposredno število konkurentov na spletnih kažipotih.

Besedna zveza »masaža ljubljana« ima sicer bistveno manjši povprečni mesečni obseg iskanj (590), vendar je iz števila zadetkov na iskalniku razvidno, da je tudi digitalna konkurenca na tem mestu precej manjša (160.000), vendar ta beseda generira obiskovalce, ki so že globlje v nakupnem procesu, saj iščejo poleg storitve tudi lokacijo.

Tretja besedna zveza »masaža šiška« pa prikazuje drastičen upad tako povprečnega števila uporabnikov, ki to besedno zvezo odtipkajo v iskalnik (22) in konkurenco na spletu (1.690). Tudi teh 22 uporabnikov, ki iščejo »masaža šiška« je že globoko v nakupnem procesu, saj so se pri lokaciji še bolj natančno opredelili. Za manjši masažni salon iz Šiške bi bilo optimalno, da so na besedno zvezo »masaža šiška« na prvem mestu, na besedno zvezo »masaža ljubljana« pa med prvimi tremi zadetki na iskalniku. Za optimizacijo za iskalnike in zakup teh dveh ključnih besed bo masažni salon namenil manjšo vsoto, ki pa mu bo generirala kvaliteten obisk uporabnikov, ki so globlje v nakupnem procesu in iščejo pravo storitev na pravi lokaciji.