Konkurenca na trgu ne spi

Sindikalni izleti so med nami prav gotovo najbolj poznano druženje skupine ljudi s to lepotno napako, da je večina tovrstnega početja namenjena pretiranemu sproščanju in veseljačenju. Slednje je, roko na srce, še vedno v modi. Vedno več pa je podjetij, ki se zavedajo pomena druženja z jasnim ciljem. Slednja se odločajo za delo v skupini, ki ga poznamo kot team building.

Pri team buildingu, ki poteka v neformalnem okolju in sproščenem ozračju udeleženci v skupini aktivno sodelujejo. V največji meri so udeleženci skozi izbrano aktivnost osredotočeni k natančno določenemu cilju. V ZDA so vodilni v podjetjih že pred desetletji ugotovili, da so edina stvar na katero se lahko uprejo prav in edino zaposleni v podjetju. Prav toliko časa tudi že vedo, da zaposleni niso samo zaposleni, ampak so podjetje v njegovi največji veličini. Seveda pa je prav padec motivacije zaposlenih največkrat ključni problem za uspešnost podjetja. To, da je zaposlen nemotiviran za delo je povsem človeška lastnost, a šibka točka za celotno skupino in navsezadnje za podjetje. V takšni situciji tudi največkrat pridemo do spoznanja, da so zaposleni zaradi stresnih situacij zasičeni z delovnim okoljem in da slednje kar kliče po spremembi.

Na tej točki ponavadi kaj hitro ugotovimo, da je skupina zavoljo zasičenosti s stresnimi situacijami in konfliktov nehomogena, in, da je ena od učinkovitih rešitev delo v skupini poznano pod imenom team building. Besedo team building uporabljajo v tujini in se je zavoljo večletne splošne uporabe precej zares prijela tudi pri nas. Takšno delo v skupini mora potekati v neformalnem okolju in sproščenem ozračju, biti mora dobro organizirano, dejavnosti morajo biti ustrezno izbrane, udeleženci pa pripravljni aktivno sodelovati. In nenazadnje, potreben je jasen cilj.

Poznamo več različnih oblik team buildingov največkrat pa gre za obliko dela v izbrani aktivnosti. Tovrstno delo v skupini je tudi najbolj poznano. Pri tem se podjetja, ki ponujajo tovrstno delo največkrat pod različnimi marketinškimi imeni odločajo za široko paleto športnih aktivnosti in iger. Pri tem lahko pričakujemo predvsem napredek v medsebojnih odnosih in kratkoročno izboljšanje motivacije na delovnem mestu. Za doseganje natančno opredeljenih ciljev pri motivaciji, komunikaciji, organizaciji in konstruktivnem reševanju težav zahteva več kot le športne aktivnosti. Team building je izobraževanje z metodami izkustvenega učenja in kot tak na prijeten način usposablja udeležence za učinkovito timsko delo.

Za vodilne v podjetjih, ki se zavedajo pomena usklajene, homogene in visoko motivirane ekipe, in, ki verjamejo v moč takšne ekipe je izobraževanje v obliki team building dogodka že postalo stalnica v procesu usposabljanja zaposlenih. Povsem razumljivo saj je trg nemilosten, bitka s konkurenco na trgu pa vsakdan težja in pomembnejša. Če želiš uspeti moraš biti ustrezno usposobljen in opremljen z ustreznimi znanji. Konkurenca, pač ne spi.